Gratis Rådgivningstjeneste åpnet igjen

Bærum næringsråd har nå gjenåpnet gratis rådgivningstjeneste i forbindelse med kompetansehevingsprosjektet i Bærumpakke 2

Bærum næringsråd og Bærum kommune lanserte i fellesskap en gratis rådgivningstjeneste som kom i operativ drift i april 2020.

Den digitale rådgivningskanalen er nå gjenopprettet i forbindelse med pandemiens varighet og belastning på vårt lokale næringsliv. Vi tilbyr kostnadsfri, behovsrettet og profesjonell rådgivning innen juss, økonomi og annen bedriftsrådgivning. Ved registrering opplyser du om hva slags rådgivning din virksomhet har behov for.

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt