Considium


Siden oppstarten i 1985 har vi alltid hatt oppdragsgivers behov som ledestjerne i våre oppdrag. Våre kunder vil møte erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter.
«Vi våger å gjøre det enkelt» Ledere opererer i en kompleks verden. Vår erfaring er at enkle metoder og virkemidler sammen med engasjement og involvering er den beste måten å håndtere kompleksitet på.
Kjernen i vår rådgivning er å hjelpe kunden til å bli tydelig og konkret på de resultater som skal oppnås, og gjennom gode ledelsesprosesser tilfører vi kunden energi og øker kundens evne til å lykkes. En grunnleggende premiss ligger i erkjennelsen av og respekten for at mennesker er forskjellige og at veien til målet må avspeile denne forskjelligheten.
I vårt samarbeid med kunden utvikler vi kundens egen kompetanse, og vi bygger maksimalt på kundens egne ressurser for å oppnå resultater.
considium.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter