N3zones Group AS


N3zones Group er med over 20 års erfaring markedsledende innen bærekraftige entreløsninger for inngangspartier og entreer i Norge/Sverige. Vi har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og Stopzones og har gjennomført mer enn 15 000 installasjoner med ett eneste mål for øye: å stoppe mest mulig smuss og fuktighet! Det internasjonale varemerke N3zones® ble lansert i Sverige i begynnelsen av oktober 2014.
Innovative løsninger:
N3zones Groups løsninger består av mange enkeltelementer som til sammen gir kunden en helhetlig løsning som holder det den lover, dag etter dag, i all slags vær. Alle løsningene våre, enten du velger Renholdssoner eller Stopzones, er fleksible i bruk og enkle å vedlikeholde.

Verdidrevet kultur:
N3zones Group har en kultur bygget på sterke verdier og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted ved å være en leverandør som tar miljø og klima på alvor. Vi er også medlem av Initiativ for etisk handel. Denne holdningen til vår egen virksomhet er en viktig motivator og rettesnor for alle våre ansatte, som med rette føler stolthet over og lojalitet til arbeidsplassen sin.

n3zonesgroup.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter