Vil du være mentor for gründere i Asker og Bærum?

Etablerertjenesten i Asker og Bærum, Asker Næringsforening og Bærum Næringsråd søker etter mentorer til mentorprogrammet for gründere i Asker og Bærum. Programmets målsetting er å støtte gründere slik at de opplever faglig vekst, positiv utvikling av egen virksomhet og trygghet på egen mestring som gründer. Fokuset er først og fremst på gründerens behov for utvikling og læring.

En næringslivsmentor skal hjelpe sin grunder med å sette og synliggjøre mål, avdekke og møte interessekonflikter, utvikle relasjoner, samt identifisere muligheter og trusler relatert til virksomheten. Vi ønsker oss mentorer med ulik bakgrunn fra næringslivet. En mentor bør, i tillegg til å kjenne næringslivet godt, ha evne til å lytte, reflektere, dele av egne erfaringer, inspirere og støtte gründeren.

Programmene vil gå over 10 måneder. Det vil bli gjort en vurdering av mentorens kompetanse i forhold til den enkelte gründerens behov slik at verdien blir best mulig. En god match mellom mentor og grunder er viktig for en vellykket mentoreringsprosess.

Selve mentoreringen er kjernen i dette mentorprogrammet. I tillegg består programmet av en oppstartsamling der alle deltagerne i programmet er med. Her vil det arbeides med mål, struktur og teknikker for mentoreringen. Videre vil det for å dele erfaringer, bli arrangert en midtveissamling. Til slutt vil det bli avholdt en avslutningssamling for å oppsummere programmet og identifisere forhold med betydning for en videre utvikling av mentorprogrammet. Her vil vi også dokumentere verdiskapning og suksesshistorier.

Mentor vil, i tillegg til gleden ved å bistå en grunder og være en del av mentornettverket, få en kompensasjon for innsatsen i programmet.

Send en e-post til daglig leder Aksel Aanensen i Bærum Næringsråd med kontaktinformasjon og gjerne en kort CV, så kontakter vi deg direkte.

Aksel Aanensen
Daglig leder
aksel@bn.no
Tel: 90850660

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt