Bærum næringsråd er medlem av Næringsforum Oslofjord Vest (NOV

En sammenslutning av næringsforeningene i Vestviken

Næringsforum Oslofjord Vest (NOV) er en sammenslutning av Næringsforeningen i Drammensregionen, Kongsberg Næringsforum, Ringerike Næringsforening, Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Modum Næringsråd.  Målet er å sikre at næringslivets stemme blir hørt og styrke samarbeidet på tvers av kommunene.

Sammen representerer NOV ca. 2 500 medlemsbedrifter og ca. 100 000 arbeidsplasser fra hele bredden av bedrifter og aktører i Norsk næringsliv, og er en svært viktig aktør i regionen. De seks organisasjonene representerer i seg selv ca. 30 arbeidsplasser, samlet gjør dette oss til en viktig meningsbærer for næringslivet i regionen.

NOV har som mål å synliggjøre regionens tilstedeværelse og styrke gjennom å etablere en sterkere kommunikasjonslinje til politikere og administrasjon, på fylkesnivå gjennom Viken og nasjonalt nivå. NOV arbeider for et tettere samarbeid med aktuelle parter og derigjennom øke påvirkningsmulighet.

Valg 2021

Vi står ovenfor et viktig Stortings- og fylkesvalget i 2021. Hva er fellesnevnerne for NOV regionen og hvilken posisjon ønsker vi å ta? Aktuelle områder å jobbe med er samferdsel/infrastruktur, utvikling av næringsareal i NOV-regionen, og lokalisering av offentlige virksomheter

NOV vil delta på aktuelle arenaer for å synliggjøre regionen i det politiske bildet og være regionens målbærer. I den sammenheng er gode samarbeidspartnere viktig for å styrke næringslivets stemme, og NHO er en av disse.

Vår plass i regionen

For å styrke vår plass i regionen skal vi samle politikere og administrasjon fra kommunene for å sikre og utvikle arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen. Gjennom samhandling i NOV skal vi sikre at virksomheter etablerer seg i regionen, og at vi fremstår som næringsvennlig og attraktiv.

Covid-19

2020 og til dels 2021 har bydd på store utfordringer for våre medlemmer. Vi skal jobbe for gode støtteordninger til våre virksomheter og sikre bedre koordinering og kommunikasjon som gjelder de ulike støtteordningene. Næringsforeningen jobber kontinuerlig med å samle inn, bearbeide og formidle informasjon fra de nasjonale myndighetene, et arbeid vi vet har vært nyttig i året som har gått.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt