BEDRIFTENE BLØR UNDER STRØMKRISEN – TRENGER OGSÅ STØTTE

Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Offentlig sektor – staten, fylkeskommuner og kommuner – tjener mer enn 30 milliarder kroner som følge av vinterens høye strømpriser. Samtidig er svært mange bedrifter, etter snart to år med pandemi, nedstengning og en vinter med skyhøye strømpriser i en uvanlig sårbar situasjon. Regjeringen og Statsråd Marte Mjøs Persen må ta grep.

Klar melding til regjeringen fra Næringsforeningene i Oslofjorden vest

Innlegg av: Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum, Steinar Bustad, Asker Næringsforening, Aksel Aanensen, Bærum Næringsråd, Martin Kaggestad, Modum Næringsråd og Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen.

 

Offentlig sektor – staten, fylkeskommuner og kommuner – tjener mer enn 30 milliarder kroner som følge av vinterens høye strømpriser.

Samtidig er svært mange bedrifter, etter snart to år med pandemi, nedstengning og en vinter med skyhøye strømpriser i en uvanlig sårbar situasjon.

Mange bedrifter har brukt opp sine krisebuffer og står på bar bakke.

Tilgang til rimelig elektrisitet har vært et av våre konkurransefortrinn og skulle komme Norges befolkning og næringsliv til gode. Rimelig fornybar energi har vært en forutsetning for utbredt næringsvirksomhet og har lagt grunnlag for mange store norske industrieventyr.

Elektrisitet er grunnleggende for alt næringsliv. En rekke bedrifter kan nå ryke overende dersom myndighetene ikke snarest kommer med kompenserende tiltak.

Vi har nå en strømpriskrise, ikke en strømkrise.

Kompensasjonstiltak for dyr elektrisitet er endelig gjennomført for blant annet husholdninger og landbruksnæringen. Men det er svært forbausende at ingen omfattende tiltak er gjennomført for øvrig næringsliv.
Det er lange lister med bedrifter og bransjer som kjemper for å overleve. Tusenvis av bedrifter har måttet redusere sine aktiviteter på grunn av de høye strømprisene.

Vi forventer snarest en strømstøtteordning for bedrifter. Om dette skal skje gjennom en kompensasjonsordning lik den til private husholdninger og landbruket, bortfall av merverdiavgift, direkte bedriftsstøtte i henhold til EØS-regelverket eller andre tiltak må regjeringen selv vurdere. Men dette haster å gjennomføre.

Konsekvensene av høy strømpris kommer samfunnet til å merke i tiden som kommer. De virksomhetene som har mulighet, vil legge de ekstraordinære strømkostnadene over på varer, tjenester og husleie. De andre vil bli borte.

Næringsforeningene i Bærum, Asker, Kongsbergregionen, Modum og Drammensregionen representerer ca 100 000 arbeidsplasser i mer enn 10 000 bedrifter. Vi protesterer på det sterkeste mot den store kapitaloverføring som nå skjer fra bedrifter i krise til offentlig sektor gjennom rekordhøye elektrisitetspriser.

Vi forventer handling fra regjeringen. Det er avgjørende for både bedriftene og vanlige folk.

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt