Blomsterbutikkene åpner igjen i morgen!

Blomsterbutikker som ikke overstiger 250m2 i salgsareal kan nå holde åpent når endringene i Covid-19 forskriften trer i kraft 15. april 2021 kl. 24:00.

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 16b første ledd bokstav b nytt nr. 10 skal lyde:
Blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registret i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 kvm, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt