Din HR avdeling – en mulighet

BN vil sammen med Kr-Im AS høsten 2021 gjennomføre noen frokostmøter/temamøter etter deres innspill. Ta spørreskjemaet gjennom lenken nedenfor for å gi oss innspill på hva som er av størst interesse for deg og din virksomhet. Vi tilpasser møtene etter disse innspillene. I utgangspunktet planlegger vi møter på ca 1 times varighet hvor vi tar opp ett og ett tema. Vi ser frem til deres innspill og til noen spennende møter gjennom høsten.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt