Din HR avdeling – en mulighet

BN vil sammen med Kr-Im AS høsten 2021 gjennomføre noen frokostmøter/temamøter etter deres innspill. Ta spørreskjemaet gjennom lenken nedenfor for å gi oss innspill på hva som er av størst interesse for deg og din virksomhet. Vi tilpasser møtene etter disse innspillene. I utgangspunktet planlegger vi møter på ca 1 times varighet hvor vi tar opp ett og ett tema. Vi ser frem til deres innspill og til noen spennende møter gjennom høsten.

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt