Faktura for medlemskap i 2021

Medlemsfaktura for 2021 er nå sendt alle medlemmer

Kjære medlem av Bærum Næringsråd

Først og fremst tusen takk for tilliten dere har vist i året som har gått.

Annerledesåret 2020 har vært et meget spesielt år: Svært få, om noen, har opplevd noe som ligner dette før. Til tross for usikkerhet og utfordringer har vi hatt stor aktivitet i Bærum næringsråd. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Da kalenderen viste 12. mars og Norge “stengte” ned, husker vi alle Ernas budskap. «En større inngripen i folks liv, har aldri tidligere skjedd i fredstid.»  Konsekvensene var enorme, og det rammet alle, noen hardere enn andre. I samarbeid med Bærum kommune etablerte vi raskt en rådgivningskanal for næringslivet, hvor vi blant annet har bistått bedrifter med søknadsprosesser i forbindelse med støtteordninger, gitt råd og veiledning, samt etablert et omfattende kompetanseprogram for små- og mellomstore bedrifter.

På slutten av året signerte Bærum næringsråd en 3 års partnerskapsavtale med Bærum kommune for gjennomføring av viktige prosjekter og aktiviteter knyttet til strategisk næringsplan. Denne avtalen skal bidra til at vi også i større grad enn tidligere kan tilby tettere oppfølging, og yte bedre service til medlemmene. Når situasjonen etter hvert normaliserer seg, vil vi fasilitere hyppige møteplasser og nettverksarenaer igjen. I mellomtiden avholder vi alle våre temamøter og seminar via nettbaserte løsninger.

Vi tror derfor at vårt arbeid er viktigere enn noen gang. Vi gjør alt vi kan for å skape best mulig rammebetingelse for næringslivet og vi prøver å være en tydelig stemme i dialog med offentlige myndigheter. Vi vet at Bærum kommune setter stor pris på det, og håper at dere medlemmer også gjør det. Vi tar gjerne imot innspill og kommentarer, dersom dere har synspunkter på dette.

Vi har ajourført den enkeltes årsverkstall med Brønnøysundregisteret som grunnlag. Dersom det er feil i dette materialet, ber vi om at dere raskt tar kontakt med oss. Husk at vårt budsjett for 2021 er lagt på grunnlag av medlemsstatus desember 2021. (Vedtektene§12)

Med vennlig hilsen, på vegne av styret, rådet og administrasjonen

Ane Maria Haug Mjaaseth, daglig leder
Einar Schultz, styreleder

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt