Fredag 9. september er vi med på inspirasjonscamp på Rud videregående skole!

Ungt Entreprenørskap Viken er oppdragsgiver for campen, og en svært god samarbeidspartner. Inspirasjonscamp er utviklet for elever i videregående skole som har Ungdomsbedrift. Inspirasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene skal ut fra hverdagsproblemer på sitt utdanningsprogram komme frem med løsninger som de skal presentere. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 5–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Inspirasjonscamp stimulerer til:
• økt kreativitet
• bedre evne til samarbeid
• økt evne til organisering og arbeidsfordeling
• styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
• høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

 

Vi gleder oss til fredag!

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt