Frykter én million flere biler på veiene hvis Flytoget forsvinner

Bilde: Morten Gisle Johnsen, Budstikka 24.11.23

Sammen med Næringsforeningen i Drammensregionen, Oslo Handelsstands Forening, NHO Viken Oslo og Asker næringsforening, har Bærum Næringsråd på vegne av rundt 8.000 bedrifter sendt et åpent brev til regjeringen.

Flytoget har de mest fornøyde kundene i landet, og har hatt det en årrekke. De spiller en kritisk rolle i den næringsstrukturen som er bygd opp rundt kollektivknutepunktene blant annet i Sandvika og på Lysaker lokalt.

Det er vanskelig å forestå hvorfor regjeringen ønsker å legge ned landets beste togtilbud, som kan medføre opptil én million flere biler på veiene i året.

Vi mener heller ikke at forslaget om nedleggelse er godt begrunnet. En sammenslåing kan:

  • Øke antall biler på veiene med én million i året: Dette ifølge tall fra Perceptor. Dette skyldes at 4 av 10 sier at de vil velge bort tog til Gardermoen hvis Flytoget forsvinner. En så kraftig økning av biler på veien vil øke køene og gjøre at kollektivandelen, som i dag er på 70 prosent av trafikken til Oslo Lufthavn, vil falle betydelig.
  •  Gi betydelig tap av proveny for staten: En sammenslåing av Vy og Flytoget før 2028 kan gi staten et tap på nær en halv milliard kroner i året, ifølge Vista Analyse. Dette er penger som heller bør brukes på å videreutvikle jernbanetilbudet til brukerne.
  • Svekke tilbudet langs linjen: Dersom Vy skulle overta rutene fra Flytoget, er de forpliktet til å bare kjøre enkelt sett på de strekningene der Flytoget i dag kjører doble togsett. Dette betyr at antall togseter reduseres på den mest trafikkerte strekningen i landet. Flytoget har foreslått å tillate passasjerer gjennom Ruters sonesystem i de mest belastede periodene av døgnet. Det er en bedre løsning

Budstikka omtalte saken forrige fredag

LES HELE BREVET HER:

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt