Gratis kompetansehevingskurs for unge arbeidsledige tilbys fra høstsemesteret 2021

Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Denne gangen er kursene med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Kursene kan søkes på nå!

Fem aktuelle gratis BI-kurs med studiepoeng for nyutdannede, unge, arbeidsledige og permitterte finansiert av Kompetanse Norge starter opp fra slutten av august.

Myndighetene har bevilget ytterligere midler for en gruppe som er spesielt utsatt i arbeidsmarkedet. Det er særlig nyutdannede og unge med svak tilknytning til arbeidslivet og lite arbeidserfaring som er rammet av permitteringer, oppsigelse og vansker med å finne seg arbeid. For disse vil det i mange tilfeller være helt avgjørende å kunne vise til økt formalisert kompetanse innen områder som er relevant for næringslivet.

Bærum næringsråd kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI og en rekke andre partnere tilby fem gratis digitale kurs for disse utsatte gruppene. Andre permitterte og arbeidsledige kan også søke om studieplass, men det er nyutdannede og unge som blir prioritert.
Tilbudet består av fem kurs i høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.
Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet ‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’.

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder
Handelshøyskolen BI har valgt ut fem kurs basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. Deltakerne kommer til å møte noen av BIs dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper til med å omsette teori til praksis i arbeidslivet.
De fem kursene som tilbys gratis er:
• Økonomi og forretningsforståelse
• Prosjektledelse
• Digital forretningsforståelse
• Customer Experience Management
• Bærekraft som konkurransefortrinn.
For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker, klikk på lenken nederst på siden.

Karrieretjeneste
Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BIs omfattende karriereportal. BI tilbyr også en ‘CV-dag’ hvor man kan få individuell tilbakemelding på CVen sin.

Oppstart i august og september – hvem kan søke?
Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er rift om plassene, så BI anbefaler derfor å søke allerede nå!

Kursene er gratis. Det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men man må kjøpe pensumlitteraturen selv. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse – kravet er kun at man har fylt 25 år. Det betyr at flere har mulighet til å gjennomføre kurs med studiepoeng på en høyskole. Kursene som tilbys kan også inngå i en grad ved BI.

Akademisk tyngde og nærhet til arbeidslivet
Handelshøyskolen BI er en anerkjent høyskole med tette bånd til næringsliv og offentlig sektor. Alle kurs og studier utvikles basert på en kombinasjon av innsikt om arbeidslivets kompetansebehov og oppdatert forskning. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil derfor gi deltakerne verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

Ledig stilling som Prosjektleder

Bedriftsbesøk med ordfører hos Franzefoss og Gruvegrønt

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt