Hva er de viktigste valgkampsakene for næringslivet i Bærum?

Bilde fra Budstikka. Aksel Aanensen i Bærum Næringsråd, Steinar Bustad i Asker næringsforening og Vegard Einan i NHO Viken Oslo FOTO: MORTEN GISLE JOHNSEN, BUDSTIKKA

I forkant av vår næringspolitiske debatt forrige uke presenterte Hovedorganisasjonen VIRKE sin lokalvalgundersøkelse som viste seg å være så godt som sammenfallende med NHO sin undersøkelse presentert tidligere i uken. Budstikka intervjuet NHO Viken Oslo, Bærum Næringsråd og Asker næringsforening om undersøkelsen i en artikkel 23. august, og her presenterer vi de viktigste sakene og hva vi uttalte i forhold til resultatene av undersøkelsen.

Noen av resultatene fra undersøkelsen overrasker, andre er lettere å forklare.

Da NHOs regiondirektør i Viken og Oslo, Vegard Einan presenterte deres seneste bedriftsundersøkelse for Asker og Bærum, viste det seg at de viktigste temaene for lokale bedrifter er effektiv saksbehandling i kommunen og tilgang på kompetent arbeidskraft. (Se hele undersøkelsen under.)

Godt kollektivtilbud kommer også meget høyt, noe Vegard Einan mener skyldes at det er mer effektivt og behagelig enn bil, forutsatt at det fungerer, samt at betydningen av gode kollektivsystemer blir stadig viktigere i kampen om de beste hodene.

Flere og bedre veier er ikke lenger blant de viktigste valgkampsakene for næringslivet i Bærum, og daglig leder i Bærum Næringsråd, Aksel Aanensen mener noe av grunnen til dette kan være at den årelange kampen rundt E18 og E16 nå begynner å vise resultater. Både E16 og E18 er trygget, iallfall for Lysaker og Fornebu, som utgjør viktige kraftsentre for næringslivet vårt, og Fornebubanen bygges nå. Sandvika har en positiv utvikling med ny E16 og E18, og for å sikre Sandvikas planlagte utvikling, er det helt avgjørende at E18 blir lagt under bakken sier Aanensen.

Øverst på listen over de viktigste sakene, står effektiv kommunal saksbehandling

Det er klar enighet om at dersom politikerne ønsker å tilrettelegge for at dagens bedrifter skal bli værende og at nye etablerer seg, så er forutsigbarhet det aller viktigste for dem. I følge Aksel Aanensen er forutsigbarhet alfa og omega, og at politikerne står ved de premissene de har satt.

Det å møte næringslivets behov for kompetanse kom på andreplass på listen over de viktigste valgkampsakene.

Bærum er på 3. plass i Kommune-NM, bare slått av Sola og Oslo, men virksomhetene i Bærum har behov for kompetanse. Vi mener at utvikling av klynger hvor bedrifter kan dra nytte av å være lokalisert sammen med andre bedrifter i samme eller tilsvarende næringer, er viktig. Gode eksempler på dette lokalt, er tettheten av teknologi- og energirelaterte virksomheter på Lysaker og Fornebu. Et slikt cluster tiltrekker ser også mindre virksomheter og gründere, og Aksel Aanensen liker å kalle dette for «clustermagnetisme».

Det nye kommunestyrets viktigste oppgave i næringspolitikken er å legge til rette for økt gründerskap, i tillegg til å være en god vertskommune for de eksisterende næringene.

Følgende spørsmål ble stilt i NHO Vikens siste måling: «Hvilke saker er det viktigst for din bedrift at lokalpolitikerne prioriterer etter valget i september?»

Nr. Sak                                                                            Oppslutning

 1. Effektiv kommunal saksbehandling                 32 %
 2. Møte næringslivets behov for kompetanse   29 %
 3. Kollektivtilbud (inkl. jernbane)                            26 %
 4. Offentlig-privat samarbeid                                   25 %
 5. Forbedre veinettet                                                     23 %
 6. Offentlige innkjøp                                                     18 %
 7. Tilgang på kraft                                                           15 %
 8. Kommunale avgifter (inkl. vann og avløp)   14 %
 9. Tilgang på næringsarealer                                   12 %
 10. Attraktive bomiljøer                                                8 %
 11. Eldreomsorg                                                                6 %
 12. Barnehage- og skoletilbud                                   5 %
 13. Bredbåndstilgang                                                     3 %

Kilde: NHO Viken Oslo. 65 av NHOs medlemsbedrifter i Asker og Bærum har svart.

NHO’s måling i pdf format

Denne artikkelen er en kortversjon av Budstikkas artikkel 23.8. som kan leses i sin helhet her: BUDSTIKKA ARTIKKEL 23. AUGUST

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt