Kjøpesentrene har gjenåpnet, og skjenkestoppen opphører

Bærum kommune løsner på tiltakene i forbindelse med Covid-19

Tidligere denne uken kom beskjeden om at Kjøpesentrene kunne åpne igjen, og i dag har formannskapet i Bærum  vedtatt at skjenkestoppen i Bærum opphører fra og med i morgen, lørdag 20. februar, og at nasjonale retningslinjer for servering, serveringstider og kriterier nå gjelder. Vi ønsker å trekke frem noen av de hovedpunktene som nå gjelder i Bærum.

Vi ber dere også  være oppmerksom på at det kan komme endringer på kort varsel, som f.eks kan skyldes endringer i smittetrykket i og rundt Bærum. Vi anbefaler dere derfor om å holde dere oppdatert på bestemmelsene gjennom kommunens nettsider https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/serveringssteder/  eller informasjon på Helse Norge  https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

Nasjonale restriksjoner på skjenking er fastsatt i Covid-19-forskriften §§ 14a tredje og fjerde ledd:

  • Alkohol kan kun serveres ved bordservering.
  • Det skal være sitteplasser til alle gjester.
  • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.
  • Innslippsstopp kl. 22:00
  • Skjenkestopp kl. 24:00 (OBS. regjeringen varsler endringer fra 23. februar)
  • Konsumstopp kl. 00:30

Vi minner også om at smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, og 1 meters avstand mellom sitteplasser. Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer. Husk reglene om munnbind og påminnelse til gjestene om å holde avstand.

Spesielt om registrering av kontaktopplysninger:
Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

 

 

Ledig stilling som Prosjektleder

Bedriftsbesøk med ordfører hos Franzefoss og Gruvegrønt

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt