Mentorprogram i regi av Bærum Røde Kors

Bærum Røde Kors og Bærum Næringsråd møttes den 16. mars for å diskutere hvordan næringslivet i Bærum i enda større grad kan bidra til mangfold og inkludering i arbeidslivet. Vi fikk en svært god innføring i hvordan mentorprogrammet drives i dag, og hvilke utfordringer de møter på.

Bærum Røde driver i dag et mentorprogram i nært samarbeid med NAV og Voksenopplæringen i kommunen.

Programmet startet som en del av Globale Bærum, men drives i dag videre i regi av Bærum Røde Kors.

Programmet har som formål er å få flere flyktninger og innvandrere over i lønnet arbeid. Vi erfarer dessverre at våre deltakere besitter en betydelig kompetanse som samfunnet ikke benytter i tilstrekkelig grad. Nærmere 40 mentorer med bred erfaring fra både privat og offentlig sektor er i dag engasjert i programmet. Som mentor får man anledning til å knytte kontakter med mennesker fra ulike kulturer, samt delta i et spennende felleskap med andre mentorer.

Mentorprogrammet vil gjerne komme i kontakt med bedrifter som ønsker å bidra til integrering og mangfold i nærmiljøet. Dette kan være både som mentorer eller samarbeidspartnere som kan legge til rette for praksisplasser innenfor egen virksomhet.

Vi vil gjerne også komme i kontakt med bedrifter som ønsker å bidra til mentorprogrammet i form av å delta i et Advisory Board som kan komme med innspill og råd til arbeidet.

Dersom du kunne tenke deg  å bidra inn i dette viktige arbeidet, kontakt:

Aud Blaker på e-post aud.grethe.blaker@gmail.com / telefon 993 54 277 eller

Trond Bynes på e-post trondbynes@hotmail.com / telefon 918 14 806.

 

Har du spørsmål, kontakt også gjerne:

Gry Skådinn
Kommunikasjons- og markedssjef
gry@bn.no
Tel: 48193068

Bedriftsbesøk med ordfører hos Technopolis, Fornebu

Vil du være jurymedlem på Innovasjonscamp for Bærumsskolen?

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt