Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte

Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Innen 1. mars kan Vikens bedrifter igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte.

“Pandemien gjør mye vanskelig for næringslivet i Viken. Vi håper BIO-midlene vi nå lyser ut kan være et bidrag for å lette hverdagen noe. I fjor så vi at det helt konkret førte til at ansatte kunne ta kurs og få opplæring i stedet for å bli permittert. Det er bra både på kort og lang sikt. Midlene bidro både til færre permitteringer, og at bedriftsledere kunne tenke langsiktig om hva slags kompetanse de ansatte behøver for fremtiden”, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Nye retningslinjer
For 2021 har det imidlertid ikke kommet inn ekstra statlige midler foreløpig, og retningslinjene og Viken fylkeskommunes innretning for ordningen har derfor blitt gjennomgått på nytt.

Denne gangen kan alle bedrifter, uansett størrelse søke, og det kan søkes om maksimalt 700 000 kroner per bedrift. Videre er det ønskelig at bedriftene kan vise til gjennomført kompetansekartlegging og en opplæringsplan.

 

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt