Ny støtteordning for lokalt næringsliv fra Bærum kommune

Kompensasjonsordning er for lokale virksomheter i Bærum, som helt eller delvis har falt utenfor statlige Covid-19 kompensasjonsordninger.

Bærum kommune utlyser nå en ny støtteordning for lokalt næringsliv på 26,1 millioner kroner. Ordningen skal bidra, gjennom direkte tilskudd,  til å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Kompensasjonsordning er for lokale virksomheter i Bærum, som helt eller delvis har falt utenfor statlige Covid-19 kompensasjonsordninger.

Midlene fordeles i utgangspunktet slik:

  • Serveringsvirksomheter, inkl. kantiner og hoteller: 10 mill. kr (notifisert ordning)*
  • Virksomheter innen arrangementer, kultur, reiseliv/destinasjon: 6 mill. kr
  • Enkeltpersonsforetak, gründersamarbeid: 8 mill. kr
  • Andre bransjer: 2 mill. kr.

*Vær oppmerksom på at Notifisert ordning krever spesielle dokumentasjons- og beregningskrav.

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt