Ny tiltakspakke for de hardest rammede virksomhetene vedtatt i Stortinget

Bærum får allikevel dra nytte av ventilordningen og får 45 mill.

I dag ble det klart at Regjeringens tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter får flertall i Stortinget.

-Vi har gjennom generasjoner bygd opp økonomiske muskler til å stå imot og klare oss gjennom en slik krise. En gang skal vi tilbake til normalen og reversere de ekstraordinære tiltakene. Men nå er det viktig å holde hjulene i gang. Dette er tiltak som skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for jobber, unge og bedrifter, sier Mudassar Kapur, leder av finanskomiteen og Høyres finanspolitiske talsperson.

Barn og unge skal prioriteres først
Et flertall i Finanskomiteen har blitt enige om blant annet flere nye tiltak relatert til psykisk helse. Det foreslås 100 millioner kroner ekstra til barne- og ungdomspsykiatrien, 100 millioner kroner ekstra til kommunale lavterskeltilbud til personer med rus- og psykiske helseproblemer under pandemien, og det settes av 1 million til Mental Helse Ungdom sin chattetjeneste. Denne tjenesten sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden faktisk får det. Det gis også støtte til regjeringens forslag om 1,5 million kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.

-Pandemien skaper dessverre fortsatt både utrygghet og usikkerhet. Mange er redde for å bli syke, det er krevende tider for familiene, og det er fortsatt mange som er arbeidsledige eller redde for å miste jobben. Derfor er KrF fornøyde med å ha fått flertall for en styrket krisepakke som skal bidra til å gjøre folks hverdag lettere, sier Tore Storhaug, medlem av finanskomiteen og Krfs finanspolitiske talsperson.

Trygghet for jobbene
Norge er et rikt land, og den viktigste formuen vår er ikke oljen, men folk som går på jobb. Derfor har det vært viktig for Høyre å lytte til folk som jobber i de mest utsatte bransjene. Vi gjør noe noen justeringer for at kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall skal komme de som trenger den mest til gode, og gir vi kommunene mer penger til å støtte bedrifter som er særlig hardt rammet av krisen – også de som faller utenfor andre ordninger.

-Det er veldig bra at vi med dette forsterker støtten til utelivet og andre småbedrifter som har opplevd en dramatisk svikt i sine inntekter, slik at vi unngår konkurser og at folk mister jobben. For Venstre er det viktig at støtten som tildeles via kommunene utbetales raskt til de som trenger det mest. Jeg er glad for at Stortinget nå får vedtatt en helt nødvendig ny krisepakke, sier Ola Elvestuen, medlem av finanskomiteen og Venstres finanspolitiske talsperson.

Nye forslag

Psykisk helse

 • 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.
 • 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.
 • 1 million til mental helse ungdom sin chattetjeneste, som sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden, faktisk får det. Dette i tillegg til regjeringens opprinnelige forslag om 1,5 mill. kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.

Bostøtte

 • Regjeringspartiene har sammen med flere andre partier foreslått en ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende som ble gjort i 2019.

 Svalbard

 • 40 millioner kroner tilå støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

Kompensasjonsordningen

 • Utgifter til tapt varebeholdning må tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA.
 • I den grad det er praktisk mulig skal kostnader forbundet med kommunale eller statlige tilsyn vil kunne tas inn i kompensasjonsordningen fra mars, gitt godkjenning av ESA.
 • Kompensasjonsordningen skal spesielt hjelpe de små og mellomstore bedriftene, og store selskaper har i større grad enn de små mulighet til å finansiere seg gjennom lånemarkedene. Regjeringen får derfor fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per bedrift med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner til 20 mill. kroner.

Mer støtte til oppstartsbedriftene

 • Øke bevilgningene til innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norge fra 500 millioner til 600 millioner.

Kommunal ventilordning

 • Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økes med 500 millioner utover regjeringens forslag, til totalt 1 mrd.
 • Rammen for utbetalinger i andre runde utvides fra 500 millioner kroner til 750 millioner kroner.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt