Pressekonferansen 13. januar kom med flere positive tiltak, men Bærum Næringsråd synes tiltakene på langt nær er nok

Bilde: regjeringen.no

Bilde: regjeringen.no

Skjenkestoppen er opphevet, men med begrensninger, og det er antallsbegrensning for arrangementer

De fleste lokale serveringssteder og hotellrestauranter åpner igjen som følge av nye koronaregler og oppheving av skjenkestoppen, og får igjen mulighet til viktige inntekter.

Restriksjonen om skjenking kun frem til kl. 23:00 gir dessverre store begrensninger for barer og utesteder, og gjør at disse fortsatt ikke kan komme tilbake i normal drift. Bransjen har vært hardt rammet av smitteverntiltak under hele pandemien, og mange sliter med likviditetsproblemer etter snart 2 år med strenge tiltak.

Bærum Næringsråd mener at det bør åpnes snarest for skjenking i hele åpningstiden. Vi mener også det er avgjørende at det fortsatt jobbes med gode støttetiltak til disse bransjene slik at de aller fleste kan komme tilbake til en normal hverdag så raskt det er mulig.

Vi er skuffet over at det gis begrensninger for skjenking, at koronapass ikke tas i bruk og at det for store arrangementssteder ikke åpnes for mer enn maksimum 200 gjester med faste plasser. Det er helt uforståelig at for eksempel Bærum Kulturhus med 533 plasser, ikke skal ha mulighet til å ta inn mer enn 200 publikummere. Det ble heller ikke denne gangen besluttet å innføre koronapass, noe som kunne realisert et større antall publikum for flere aktører.

Bærum Næringsråd ønsker at regjeringen ved neste runde lanserer en modell for tiltaksbehov ved ulike smittescenarioer, slik at næringslivet vet hva som iverksettes av tiltak ved ulike smittesituasjoner. Det ville gitt mer forutsigbarhet for næringslivet vårt og for de ansatte.

Bærum Næringsråd jobber tett med Bærum Kommune i forhold til lokale støtteordninger, og nedenfor finnes lenke til mer informasjon om hva som kan søkes på nå. MERK: Søknadsfrist 31. januar!

 

Ledig stilling som Prosjektleder

Bedriftsbesøk med ordfører hos Franzefoss og Gruvegrønt

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt