Kompensasjonsordningen er åpnet for søknader

Regjeringen utvider kompensasjonsordningen for næringslivet med to måneder til ut april. Årsaken er at koronasmitten ikke ser ut til å gi seg.
Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for Næringslivet!
På pressekonferansen onsdag den 06. jan. varslet regjeringen at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges for mars og april, med samme støttenivå som januar og februar. Det vil si 80 prosent av de faste kostnadene.
18. januar åpner en ny portal hvor næringslivet kan søke om stønad for månedene før jul. Mæland lover at behandlingen av søknadene skal ta kort tid. Pengene vil komme på konto til de som søker i løpet av noen dager. Det tas utgangspunkt i omsetningsfallet. Jo høyere omsetningsfall, jo høyere er beløpet.
Kilde: nrk

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt