Støtte til næringsutvikling og innovasjon

Viken lyser ut ny støtteordning - søknadsfrist allerede 12. april

I år lyser Viken fylkeskommune ut 22 millioner kroner til næringsutvikling og innovasjon i Viken-samfunnet. Nå er det klart for første utlysningsrunde. Fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad (bilde) håper ordningen blant annet kan bidra til nye arbeidsplasser i fylket vårt.

– Dette er en ordning som vil styrke hele Viken-samfunnet. Målet med ordningen er å støtte bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samt bidra til et sterkt innovasjonssystem i hele Viken, sier Grimstad.

Les mer om hvordan du kan søke her

Den nye ordningen erstatter en rekke av tidligere tilskuddsordninger fra de tidligere tre fylkeskommunene, og ble vedtatt av Viken fylkesting i februar .

– Et av målene med ordningen er å bidra til å styrke næringsgrunnlaget, samt sikre og etablere nye arbeidsplasser i Viken. Gjennom samhandling mellom næringsliv/klynger, kapital, grundere, FoU og offentlige institusjoner vil vi bedre både nasjonal og internasjonal konkurransekraft i regionen, sier fylkesråd Johan Edvard Grimstad.

Søknadsfristen er 12. april 2021.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt