Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner kroner til kompetanseheving

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter. Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen

Hovedformålet er at medarbeiderne i bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for at bedriften skal lykkes med ønsket omstilling.

Dette kan inkludere alt fra endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering i nye markeder.

Øker støtteandelen til 70 prosent
Samtidig som bedriftene opplever et økt behov for ny kompetanse, øker Viken fylkeskommune støtteandelen i tilskuddsordningen «Bedriftsintern opplæring».

I de nye retningslinjene er støtten differensiert:

  • Små bedrifter med mindre enn 50 ansatte kan få dekket inntil 70 % av opplæringskostnadene.
  • Mellomstore bedrifter med 50-250 kan få dekket inntil 60 % av opplæringskostnadene.
  • Store bedrifter med mer enn 250 ansatte kan få dekket inntil 50% av opplæringskostnadene.

Alle bedrifter kan søke
Tidligere var det krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket. Nå kan alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, søke om støtte gjennom tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring.

Tilbyr veiledning
Ønsker du veiledning om hvordan du kan søke om støtte kan du nå booke en veiledningstime med en saksbehandler som kan bistå med:

  • å komme i gang med søknadsprosessen
  • gi mer utfyllende informasjon om ordningen
  • hva  som vektlegges i vurderingen av søknaden

LES MER OM ORDNINGEN OG HVORDAN DU KAN SØKE

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt