Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Bedrifter kan søke om midler til opplæringstiltak for egen ansatte

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner.
Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist
Søknadsportalen er åpen og vi behandlet søknader fortløpende.

 Hvem kan få støtte
Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

26.august kl. 09 – 10 informerer Viken Fylkeskommune om støtteordningen på det digitale frokostmøte Kompetanseutvikling, den beste vaksinen for omstilling?

 

 

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt