Viktig informasjon fra Politiet vedrørende SIAN markering i Sandvika

SIAN skal ha en markering på Byscenen i Sandvika lørdag 24. april klokken 13 - 15.

Som dere sikkert er kjent med så har de siste markeringene til SIAN fått mye fokus. Det har blitt kastet egg, tomater og poteter mot SIAN. Noen har også raidet butikker i nærheten og stjålet varer for å kaste. Ved Sian sin siste markering i Drammen ble det også kastet mye stein og flasker, samt at frustrasjonen også ble rettet mot politiet som blant annet har som sin oppgave å beskytte ytringsfriheten. Legger ved en link til politiet.no der det står litt om politiets rolle ved demonstrasjoner.

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/08/25/politiet-beskytter-ytringsfriheten/

Vi ber som vanlig om at næringslivet m. flere som kan bli berørt tar inn gjenstander og lignende de har på gaten (og som kan fjernes uten problemer), samt ellers gjør de tiltak de pleier å iverksette ved demonstrasjoner i området. Legger også med noen punkter nedenfor som kan være aktuelle og til hjelp ved forberedelse. Det kan blant annet være hensiktsmessig å fjerne/skjerme varer som egg, poteter og tomater fra utsalgene rett før og i den perioden markeringen varer.
Det er fint om de ansatte i nærliggende virksomheter til Byscenen i Sandvika er informert om markeringen og at de er kjent med hvordan de for eksempel raskt stenger dørene dersom det skulle vise seg nødvendig/hensiktsmessig. Det er også fint at den ansatte er forberedt på å slå av ventilasjonsanlegget dersom det skulle bli behov for politiet å benytte CS gass. Ved siste markering i Drammen var det nødvendig for politiet å benytte CS gass, og det var også tilfeller der det hadde vært hensiktsmessig å stenge noen dører.

Punkter som kan være aktuelle for enkelte virksomheter i forbindelse med forberedelse til markeringer:

 • Unngå salg av egg, tomater og poteter i butikkene i nærheten i perioden rett før og under demonstrasjonen.
 • Fjerne reklamebukker fra veien.
 • Sørge for at det ikke er varelevering i dette tidsrommet.
 • Ta bort blomsterstativ på hjul utenfor inngangen.
 • Ta bort søppelkassen på utsiden.
 • Fjerne brennbart materiale rundt butikken (paller, papp, plast, isopor)
 • Ta inn handlevognene.
 • Ta bort bur og paller fra lagerrampen.
 • Fjern andre løse ting fra lagerrampen.
 • Ta bort stein som kan kastes.
 • Ansatte oppfordres til å parkere sine private biler lenger unna butikken
 • Rydde lager, sørge for at rømningsveien er klar.
 • Ha gule vester klare.
 • Finne frem og ha førstehjelpsskrin tilgjengelig.
 • Ha brannslukkere tilgjengelige.
 • Vurder behov for ekstra sikkerhetspersonell/vektertjeneste i perioden markeringen varer.
 • Steng butikken med rullegitter og evakuer kunder og ansatte ut bakveien om situasjonen tilspisser seg ute eller i butikken.
 • Slå av ventilasjonsanlegg dersom politiet må benytte CS gass.
 • Ring 02800 ved behov og 112 ved fare for liv og helse.
 • Samarbeid med politiet.

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt