Informasjonskampanje Yrkesfag – Vi trenger ditt bidrag!

Sammen med dere som medlemsbedrift og Bærum Kommune ønsker vi i Bærum Næringsråd å bidra til økt interesse og nyrekruttering til yrkesfag.

Sammenlignet med landsgjennomsnitt velger bare halvparten så mange ungdommer yrkesfag i Bærum.

Bærum ligger også godt under landsgjennomsnittet når det gjelder antall lærlingeplasser. Dette er en viktig årsak til at flere bærumsbedrifter sliter med rekrutteringen av kvalifiserte lokale ressurser.

Derfor utfordrer vi nå lokalt næringsliv til å bidra med å kommunisere behovet for yrkesfagkompetanse.

Vi trenger deres hjelp med innsalg av yrkesfag gjennom suksesshistorier vi kan bruke som eksempler i foredrag på foreldremøter, informasjonsmøter for elevene, etc.

Helt konkret ønsker vi oss:
• Gode ambassadører/representanter fra virksomhetene, gjerne yngre arbeidstakere som beskriver arbeidsinnhold og karrieremulighetene.

• Konkret beskrivelse av behovet for lærlinger pr fagområde/virksomheter.

• Eksempler på hvorfor fagutdannelse med påfølgende ingeniørutdannelse er spesielt attraktivt innenfor enkelt områder.

• Suksesshistorier og gode fremstillinger av mulighetene.

Deres bidrag skal brukes for å styrke Bærum Kommunes planlagte informasjonskampanje mot foreldre og ungdom innenfor yrkesfag.

Dette er derfor en god mulighet til å bidra for at vi i fellesskap skal lykkes med å øke interessen for yrkesfag blant unge bæringer. I neste omgang vil det lette fremtidig rekruttering for deres virksomheter.

Vi håper dere ønsker å bidra til dette initiativet, send en e-post til Aksel Aanensen for å melde ditt bidrag!

Aksel Aanensen
Daglig leder
aksel@bn.no
Tel: 90850660

 

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt