Destinasjon Bærum

Hva er Destinasjon Bærum? Vi skal tenke nytt og bidra til samarbeid, synlighet og stolthet i vårt lokale næringsliv, også på tvers av næringer. Vi skal øke synlighet, stolthet og kunnskap om hva vår fantastiske kommune kan by på Vi skal bidra til å styrke bærekraftig omstilling og verdiskapning

Bærum Kommune mottok høsten 2020 midler fra Viken fylkeskommune til fordeling til bransjer som var spesielt hardt rammet, og inviterte til dialogkonferanse 28. oktober 2020. Her ble deltagerne bl.a. utfordret til å komme med innspill på hvordan midlene best kunne benyttes og hvilke områder det burde være mest fokus på. Den klare anbefalingen var å etablere et felles prosjekt for Bærum som ville bidra til mer synlighet, mer samarbeid og å skape mer stolthet.

Bærum kommune engasjerte Bærum Næringsråd som prosjektleder for et forprosjekt fra medio mai og ut 2021 Engasjementet ble forlenger til et ettårig prosjekt i februar 2022. I 2023 hadde Bærum Næringsråd prosjektledelsen i 20% stilling. Bærum kommune avsluttet prosjektet i 2024, og Bærum Næringsråd forvalter Destinasjon Bærum etter dette.

Destinasjon Bærum:

• Vi har utviklet egen nettside som en «inngangsportal» til det Bærum kan by på, destinasjonbaerum.no. Utarbeidet struktur og innhold, utvikler & oppdaterer kontinuerlig.

• Etablert Destinasjon Bærum på Facebook og Instagram

• Initiert og avsluttet et pilotprosjekt rundt samarbeid på tvers av næringer i et bærekraftig perspektiv

• Planla og gjennomførte Destinasjon Bærum konferansen 24. mars 2022

Destinasjon Bærum Konferansen

Forprosjektets leveranser var planlagt presentert 7. desember 2021 på DestinasjonBærumKonferansen21, men grunnet nye smittevernregler ble konferansen utsatt til 24. mars 2022. På konferansen ble alle ovennevnte leveranser lansert, “veien videre” presentert, i tillegg til inspirerende foredrag og spennende prisutdelinger som blant andre “Årets Gründer i Bærum”!

Nå har du mulighet til å fortelle om det som skjer hos deg og i din virksomhet på destinasjonbærum.no. Send nyheter og artikler med bilde(r) til Gry Skådinn på e-posten under, så forteller vi hva som skjer!  Ønsker du å bidra til det videre destinasjonsarbeidet i Bærum på andre måter, ta kontakt!

Gry Skådinn
Kommunikasjons- og markedssjef

gry@bn.no
Tel: 48193068

DESTINASJON BÆRUM - ALT AV LOKALE AKTIVITETER OG TILBUD:

EIENDOM I FOKUS

Innovasjonscamp for Bærumskolen 2024

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt