Innovasjonscamp for Bærumskolen 2024

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen med fokus på kreativitet og nyskaping.

Innovasjonscamp er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Akershus, Bærum kommune og Bærum Næringsråd, og går av stabelen 5.- 8. mars.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

Elevene jobber med oppdraget i grupper, presenterer løsningene for en jury, som så kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

 

Bærum Næringsråd vil selv være tilstede i juryer for innovasjonscampen i 2024, og vil invitere næringslivsrepresentanter fra medlemsmassen til å bistå i dette arbeidet.

Invitasjon til deltakelse som jury kommer om ikke lenge, men dersom du allerede nå vet du gjerne vil bidra som jurymedlem en eller flere dager i perioden, ta kontakt med oss!

EIENDOM I FOKUS

Destinasjon Bærum

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt