Bærumspakke 2

Bærumspakke 2 - videreføring av Covid -19 tiltakspakke for arbeids- næringsliv og frivillighet

Koronaviruset rammer norsk næringsliv hardt.
Store deler av næringslivet står overfor store utfordringer i tiden fremover, særlig knyttet til likviditet for utsatte bedrifter og bransjer. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe næringslivet gjennom den vanskelige perioden koronaviruset har bragt oss inn i. Vår oppgave er å bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet, og den jobben er enda viktigere nå enn ellers.

Formannskapet vedtok 16. desember 2020 Bærumspakke 2, en finansiell støtteordning til næringslivet som er spesielt hardt rammet i pandemiens andre bølge. Nasjonale og kommunale covid-19-tiltak har hatt dramatiske konsekvenser for mange næringer. Det foreslås at 10 millioner kroner avsettes i vedtatte Bærumspakke Covid-19 som strakstiltak for næringer som er spesielt hardt rammet høsten 2020/vinter 2021.

Bærum næringsråd arbeider aktivt i de fleste prosjektene og tiltakene, og det er øremerket midler til å videreføre kompetansehevingsprogrammet for små- og mellomstore bedrifter i 2021. Dette tilbudet skal komme til nytte for alle bedrifter i kommunen.

 

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt