Hilsen fra daglig leder

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere

Jeg har nå sittet seks måneder som leder for Bærum Næringsråd, og kan se tilbake på en spennende oppstart med mange givende møter og nye gode kontakter.

En litt tung start med fortsatt Covid restriksjoner ble fort glemt når samfunnet åpnet opp igjen. En vellykket og godt besøkt Destinasjon Bærum konferanse i slutten av mars ble et positivt kick off for full gjenåpning.

Vi har rukket å gjennomføre et stort antall aktiviteter og seminarer de siste månedene.

Jeg kan blant annet nevne et engasjerende seminar med Silvija Seres, spennende frokostmøte om fremtidens arbeidsplass, Destinasjon Bærum konferansen med nesten 250 deltakere og Smaksmesse for lokale produsenter og serveringsbransjen, samt flere bedriftsmøter med Ordfører.
Viktig å nevne er vårt engasjement innen næringspolitiske saker. Spesielt aktuelt nå er det pågående arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel.

Bærum Næringsråd har også til en hver tid flere pågående prosjekter.

Jeg vil spesielt trekke frem to prosjekter som vi også vil jobbe med utover høsten.

Gründerfokus – Bærum Næringsråd bidrar innenfor en rekke initiativer som eksempelvis Etablerertjenesten i Asker og Bærum, en basistjeneste som er verdifull i tidligfase av gründerskapet. Vi heier frem og markerer årlig Årets Gründer i kommunen. Vi samarbeider også med Ungt Entreprenørskap om eksempelvis GründerCamp i ungdomsskolen. Du kan lese mer om dette på bn.no.
Vi har over tid også sett et behov for å identifisere tiltak som kan bidra med det vanskelige steget fra tidlig start-up til et levedyktig selskap. Vi har derfor initiert et prosjekt hvor målet nettopp er å finne mulige tiltak og initiativer i et nært samarbeid mellom næringsliv og kommune. Vi har knyttet til oss Handelshøyskolen BI, og er i disse dager i gang med en kartlegging og intervjuer av en rekke sentrale aktører. Målet er at vi i løpet av høsten har blitt litt klokere, og at vi vil få et bedre underlag for å foreslå noen konkrete tiltak.

Destinasjon Bærum har som mål å bidra til å øke synlighet, stolthet og kunnskap om hva Bærums næringsliv kan tilby, og være arena for samarbeid mellom næringslivet og det offentlige. Destinasjon Bærum skal også bidra til å styrke bærekraftig omstilling og verdiskapning ved å tilrettelegge for økt lokalt samarbeid. Initiativet startet med en konferanse for hardt prøvede næringer høsten 2020 basert på at Bærum kommune fikk tildelt midler fra Viken f.k. for å hjelpe overnatting, kultur, servering og opplevelsesbransjen. De klare tilbakemeldingene fra konferansen, var at de ønsket at midlene skulle brukes for å bidra til mer synlighet, samarbeid og stolthet i kommunen.
Med god forankring i denne gruppen lanserte prosjektet hjemmesiden destinasjonbærum.no, og danner nå et destinasjonsforum for sammen å utvikle Destinasjon Bærum på flere områder. Dette er et viktig tiltak for aktiv næringsutvikling, og også et viktig initiativ for å øke attraktiviteten som vertskommune og tiltrekke oss de kloke hodene og de fremtidsrettede virksomhetene.

En av Bærum Næringsråds viktigste roller er å legge til rette for faglig relevante og nettverksbyggende møteplasser.
Utover høsten planlegger vi derfor flere spennende seminarer og møteplasser. Jeg vil spesielt nevne Næringslivsdagen som planlegges i november. Vi er godt i gang med programmet for Næringslivsdagen 2022, og dere må holde av 23. november, for her vil dere møte spennende foredragsholdere og interessante innlegg! Vi gleder oss til endelig å kunne samle regionens næringsliv igjen etter 2 år med pandemi.

For Bærum Næringsråd er det viktig at våre aktiviteter og arrangementer til en hver tid er relevante for deg som medlem.
Jeg oppfordrer deg derfor til å ta kontakt hvis du har spørsmål og innspill, og gjerne bare for en uformell prat. Kanskje ønsker du å involvere din virksomhet i ett eller flere av våre pågående prosjekter og initiativer.

Hold deg oppdatert via nyhetsbrev og bn.no, og ikke nøl med å kontakte oss.

Vennlig hilsen
Aksel Aanensen
Daglig leder
+47 90850660

La Vandre gir introduksjonstilbud til medlemmer av Bærum Næringsråd!

Bedriftsbesøk med ordfører hos Hystar på Høvik

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt