Fagutdanning og lærlinger

Fokus på yrkesfag og jobbmuligheter, samt bygge stolthet rundt lærlingebedrifter er et viktig fokus i 2021

Foto: Juni Folge / Bærum Kommune

Mangel på fagutdannede er en stor utfordring i Bærum. I følge ikke verifiserte tall, har Bærum ca 100 lærlingeplasser, men burde hatt ca 250 ift landsgjennomsnittet.

Rud Videregående Skole planlegges ferdig i 2023 for 1300 nye elevplasser, i tillegg til voksenopplæring og fagskole. Det er utfordringer knyttet til lærlingplasser, og skolen opplever en uforutsigbarhet og sårbarhet i forhold til at nettverk ofte er knyttet opp mot den enkelte lærer.

Målsetningen med prosjektet er å

  • Kartlegge hvilke bedrifter som er kompatible med utdanningsvalgene på Rud etter behovsspesifikasjon fra skolen
  • Få på plass et strukturert avtaleverk mellom skole og bedrift, og konkret forplikte et antall bedrifter i forhold til lærlingplasser.
  • Engasjere næringslivet i forhold til innsalg av yrkesfag ved å trekke frem suksesshistorier som kan brukes som eksempler i foredrag på foreldremøter, utdanningsmesser og på bedriftsbesøk.

Innovasjonscamp for Bærumskolen 2024

Destinasjon Bærum

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt