Avsluttet – Kompetanseheving og styrking av SMB bedrifter gjennom rettede kompetansetiltak

Bærum kommune tilbyr via Bærumspakken styrking av SMB bedrifter gjennom rettede kompetansetiltak.

Erfaringer fra rådgivingstjenesten første halvår 2020, viste at behovet for hjelp og bistand innen økonomi, jus, strategi, markedsføring og salg var prekært, og at styrking av kompetanse innen disse områdene var vesentlig for overlevelsesgraden til mange bedrifter i dette segmentet.

Status:

Kompetansehevingsprogrammet ble startet opp i august 2020, og målsettingen var å styrke omstillingsevnen i SMB bedriftene ved å identifisere felles, kritiske kompetanseområder hvor SMB bedriftene måtte styrkes. Tilby dybde/spesialistkompetanse på disse områdene, som kunne bistå bedriftene i omstilling i et varig, langsiktig perspektiv. Ett viktig skritt var kompetanseheving som raskt kunne omdannes i praksis.

  • Høsten 2020 ble det igangsatt en kartlegging hos 6 pilotbedrifter som skulle identifisere 3-5 kritiske kompetanseområder. Disse virksomhetene fikk tilbud om 10 timer gratis rådgivning fra bedrifter med spisskompetanse innen sitt fagfelt. Dette gjorde at SMB bedriftene fikk tilgang til spesialister som de normalt ikke hadde mulighet til.
  • I tillegg ble det avholdt 5  gratis kompetansehevings-seminarer i 2020 og 6 seminarer i 2021, åpne for alle Bærumsbedrifter. Vi identifiserte problemområder og løsninger som i størst mulig grad var allmenngyldige.  Seminarene ble gjennomført som fysiske møter så langt det var mulig, ellers på Teams.
  • Vi arrangerte miljøfyrtårnskurs med gratis deltakelse for SMB både i 2020 og i 2021.
  • Rådgivningskanalen var i flittig bruk frem til høsten 2020, og måtte dessverre gjenåpnes i 2021 grunnet nye smittevernregler. Vi kunne stenge kanalen igjen senhøstes 2021, da etterspørselen for bistand igjen sank.

Vi fortsatte med kompetansehevings-seminarer i 2022, da lokale SMB virksomheter fortsatt hadde et stor behov for bistand og støtte.

Programmet er nå avsluttet.

 

Prosjektleder for programmet:

Gry Skådinn
Kommunikasjons- og markedssjef
gry@bn.no

Tel: 48193068

EIENDOM I FOKUS

Destinasjon Bærum

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt