17.mars – Årsmøte i Bærum næringsråd

tirsdag 17. mars 2015

Start: 18:00
Slutt: 22:00
Sted: Henie Onstad Kunstsenter

Fristen for påmelding har gått ut – dersom du ønsker å komme på årsmøtet, ta kontakt på post@bn.no

Innkalling til Årsmøtet i Bærum Næringsråd 2015

Tirsdag 17.mars kl. 18:00 på Henie-Onstad Kunstsenter – auditoriet

Dagsorden

1. Konstituering.
Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen

2. Gjennomgang av styrets beretning for 2014

3. Fastsettelse av regnskap 2014 m/ resultatdisponering

4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

6. Valg av styremedlemmer og rådsmedlemmer i henhold til vedtektene
Valg av representanter til valgkomiteen
Valg av revisor

7.Vedtektsendring §9 Styret og daglig ledelse, 1 avsnitt

8.Eventuelt

Regnskap for 2014, årsmelding og valgkomiteens innstilling og forslag til vedtektsendring §9, ettersendes så snart det foreligger i endelig versjon. Senest en uke før årsmøte.

Årsmøteforedraget som begynner kl. 19:00 blir i år holdt av Kommunaldirektør Arthur Wøhni.
Etter foredraget inviterer vi til omvisning i utstillingen «Rickhard/Melgaard – arbeider fra Christian Bjellands samling» med direktør Tone Hansen før den tradisjonelle årsmøtemiddagen hos Bølgen & Moi.

Påmelding til bn.no innen fredag 13. mars kl. 12:00.

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter