Årsmøte i Bærum næringsråd

Årsmøtet avholdes på teams grunnet gjeldende smittevernregler

Innkalling til Årsmøtet i Bærum Næringsråd 2021 – Onsdag 24. mars kl. 15:00 på Teams, grunnet Covid-19 situasjonen og av hensyn til smittevernregler

Dagsorden:
1. Konstituering.
Valg av referent og to representanter til å undertegne protokollen
2. Gjennomgang av årsrapport for 2020
3. Fastsettelse av regnskap 2020 m/ resultatdisponering
4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
5. Valg av styre- og rådsmedlemmer i henhold til vedtektene
Valg av representanter til valgkomiteen
Valg av revisor
6. Eventuelt

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt